PFP Շրջանավարտը ոգեշնչում է մյուսներին

Գլխավոր / Stories / PFP Շրջանավարտը ոգեշնչում է մյուսներին

Brubaker_IntrntnlFellowTshorokyhan_005ԱՄՆ-ի տարբեր կրթական, մասնագիտական վերապատրաստման և հետազոտական ծրագրերի մասնակցներն իրենց կարծիքն են կիսում միջազգային կրթության կարևորության մասին: Շարունակելով հոդվածների այս շարքը՝ ներկայացնում ենք PFP օրենսդրական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրի շրջանավարտ Տիգրան Ճորոխյանի կարծիքը:

International education_Tigran Tshorokhyan