FLEX ծրագրի Երևան քաղաքի մասնակիցների ցանկ

Գլխավոր / Stories / FLEX ծրագրի Երևան քաղաքի մասնակիցների ցանկ

14560011_1764888283766213_4231912683272266911_o

 
Երևան            
FLEX Ծրագրի 2-րդ փուլի մասնակիցների ցանկ-Երևանի աշակերտներ
2-րդ փուլի քննությունը տեղի է ունենալու  Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանում, բանասիրականի մասնաշենք, Ալեք Մանուկյան 13: 
2-րդ փուլի բոլոր մասնակիցներին խնդրում ենք բերել անձնագիր/ծննդյան վկայական և սև գրիչ: Ձեր քննության ժամը և օրը գրված են Ձեր անվան կողքին:   
             
Last Name First Name Middle Initial Gender City & School R2 Date R2 Time
Abrahamyan Ashkhen A F Yerevan, School #118 4-Oct 11:00
Abrahamyan Nane K F Yerevan, School #148 4-Oct 11:00
Alaverdyan Anna A F Yerevan, SchooL #78 4-Oct 11:00
Aleksanyan Kristina E F Yerevan, School #29 4-Oct 11:00
Ananyan Zara S F Yerevan, A. Shirakatsai Lyceum 4-Oct 11:00
Arakelyan Aram A M ASPU Varjaran 4-Oct 11:00
Araqelyan Vahe V M Yerevan, Avedisyan High School 4-Oct 11:00
Asatryan Yeva A F Yerevan, Aregnazan 4-Oct 11:00
Asatryan Elina T F Yerevan, Shirakatsy 4-Oct 11:00
Asatryan Tatyana A F Yerevan, Yerevan State College of Humanities 4-Oct 11:00
Aslanyan Tirgan A M Yerevan, School #55 4-Oct 11:00
Astvatsatryan Hakob A M Yerevan, LPFA 4-Oct 11:00
Atayan Mariam K F Yerevan, Manuk Abeghyan 4-Oct 11:00
Avanesyan Levon E M Yerevan, Polytech High School 4-Oct 11:00
Avedikian Nane V F Yerevan, School #8  4-Oct 11:00
Avetisyan Ani O F Yerevan, School #62 4-Oct 11:00
Azibekyan Tatevik A F Yerevan, Yerevan State College of Humanities 4-Oct 11:00
Babayan Ilona A F Yerevan, Polytech High School 4-Oct 11:00
Babloyan Lilit A F Yerevan, Yerevan State College of Humanities 4-Oct 11:00
Badalyan Elen A F Yerevan, Yerevan State College of Humanities 4-Oct 11:00
Baghdasaryan Milena T F Yerevan, School #119 4-Oct 11:00
Beglaryan Karine A F Yerevan, School #19 4-Oct 11:00
Danielyan Yana V F Yerevan, Psymath 4-Oct 11:00
Danielyan Eliza V F Yerevan, School #170 4-Oct 11:00
Davtyan Michael A M Yerevan, School #55 4-Oct 11:00
Fahradyan Anaida A F Yerevan, School #182 4-Oct 11:00
Galstyan Rustam G M Yerevan, Quantum College 4-Oct 11:00
Galstyan Yeva T F Yerevan, USUM 4-Oct 11:00
Gasparyan Mariam A F Yerevan, ASPU High School 4-Oct 11:00
Gevorgyan Milena G F Yerevan, School #114 4-Oct 11:00
Gevorgyan Mane V F Yerevan, School #118 4-Oct 11:00
Ghaytanjyan Michel S M Yerevan,  Sebastatsi 4-Oct 11:00
Goyunyan Lilit G F Yerevan, School #114 4-Oct 11:00
Grigoryan Luiza A F Yerevan, School #195 4-Oct 11:00
Grigoryan Armen H M Yerevan, School #195 4-Oct 11:00
Gyulzadyan Manana G F Yerevan, School #113 4-Oct 11:00
Hakobyan Nvard V F Yerevan, School #118 4-Oct 11:00
Hakobyan Henry G M Yerevan, School #139 4-Oct 11:00
Hakobyan Diana A F Yerevan, School #65 4-Oct 11:00
Hakobyan Hripsime M F Yerevan, Shirakatsy 4-Oct 11:00
Harutyunyan Greta A F Yerevan, School #155 4-Oct 11:00
Harutyunyan Alla G F Yerevan, School #2  4-Oct 11:00
Harutyunyan Anahit A F Yerevan, A. Shirakatsy Lyceum 4-Oct 11:00
Harutyunyan Nelli G F Yerevan, Yerevan College of Humanities 4-Oct 11:00
Harutyunyan Ashot D M Yerevan, School #171 4-Oct 11:00
Hayrapetova Irina M F Yerevan, Yerevak 4-Oct 11:00
Hovhannisyan Mane A F Yerevan, PHS 4-Oct 11:00
Hovhannisyan Rafael S M Yerevan, School #194 4-Oct 11:00
Hovhannisyan Tatevik A F Yerevan, School #195 4-Oct 11:00
Hovhannisyan Mariam H F Yerevan, School #43 4-Oct 11:00
Hovhannisyan Rubina V F Yerevan, School #62 4-Oct 11:00
Hovhannisyan Hasmik G F Yerevan, SchooL #83 4-Oct 11:00
Hunanyan Levon L M Yerevan, School #29 4-Oct 11:00
Jraghatspanyan Mayis A M Yerevan, Elita 4-Oct 11:00
Israyelyan Elina V F Yerevan, School #43 4-Oct 11:00
Karganyan Haykuhi Y F Yerevan, Heratsi High School 4-Oct 11:00
Khachatryan Diana F F Yerevan, A. Shirakatsy Lyceum 4-Oct 11:00
Khojoyan Eduard A M Yerevan, Quantum College 4-Oct 11:00
Kostandyan Sarah K F Yerevan, Ayb 4-Oct 11:00
Makaryan Mher V M Yerevan, A. Shirakatsy Lyceum 4-Oct 11:00
Mambreyan Shahane V F Yerevan, School #139 4-Oct 11:00
Manukyan Emilia A F Yerevan, School #65 4-Oct 11:00
Marashlian Stephanyl G F Yerevan, School #139 4-Oct 11:00
Martikyan Ani A F Yerevan, French College 4-Oct 11:00
Martirosyan Sose V F Yerevan, LPFA 4-Oct 11:00
Martirosyan Izabella Z F Yerevan, Polytech High School 4-Oct 11:00
Martirosyan Edgar G M Yerevan, School #189 4-Oct 11:00
Martirosyan Arman R M Yerevan, M. Sebastatsi 4-Oct 11:00
Martirosyan Levon A M Yereavn, C.E.P.F.A 4-Oct 11:00
Matinyan Alla A F Yerevan, School #55 4-Oct 11:00
Mikaelyan Adelina S F Yerevan, M. Sebastatsi 4-Oct 11:00
Minasyan Artur Y M Medical College  4-Oct 11:00
Mirzoyan Hasmik E F Yerevan, School #11 4-Oct 11:00
Mnatsakanyan Lusine A F Yerevan, Avedisian High School 4-Oct 11:00
Movsisyan Garegin A M Yerevan, Usum 4-Oct 11:00
Msrlyan Levon E M Yerevan, School #19 4-Oct 11:00
Musheghyan Inga A F Yerevan College of Humanities 4-Oct 11:00
Nazaryan Mariam G F Yerevan, Macsedan 4-Oct 11:00
Nikolyan Gor G M Yerevan, Quantum College 4-Oct 11:00
Nushikyan Alla A F Yerevan, School #42 4-Oct 11:00
Oganjanian Liana H F Yerevan, School #21 4-Oct 11:00
Perikhanyan Marianna A F Yerevan, School #127 4-Oct 11:00
Petrosyan Tamara P F Yerevan, School #83 4-Oct 11:00
Safrazyan Syuzanna E F Yerevan, HPMH Basic 4-Oct 11:00
Sahakyan Katrin V F Yerevan, Agriculture  4-Oct 11:00
Sahakyan Siranush A F Yerevan, M. Sebastatsi 4-Oct 11:00
Salmasyan Maria H F Yerevan, School #29 4-Oct 11:00
Sargsyan Valentina A F Yerevan, Byurakn 4-Oct 11:00
Sargsyan Sargis A M Yerevan, IAE High School 4-Oct 11:00
Sargsyan Grigor T M Yerevan, Quantum College 4-Oct 11:00
Sargsyan Robert G M Yerevan, Quantum College 4-Oct 11:00
Sargsyan Elen A F Yerevan, School #190 4-Oct 11:00
Sargsyan Viktorya A F Yerevan, School #189 4-Oct 11:00
Saroyan Narek S M Yerevan, A. Shirakatsy Lyceum 4-Oct 11:00
Sayadyan Anahit G F Yerevan, Yerevan College of Humanities 4-Oct 11:00
Simonyan Anton S M Yerevan, Polytech High School 4-Oct 11:00
Simonyan Nvard E F Yerevan, Polytech High School 4-Oct 11:00
Simonyan Karine A F Yerevan, School #29 4-Oct 11:00
Stepanyan Maria A F French College  4-Oct 11:00
Stepanyan Mary H F Yerevan, School #55 4-Oct 11:00
Stepanyan Davit R M Yerevan, M. Sebastatsi 4-Oct 12:15
Sukiasyan Vladimir G M Yerevan, Physmat 4-Oct 12:15
Tamrazyan Shahane A F Yerevan, A. Shirakatsy Lyceum 4-Oct 12:15
Ter-Martirosyan Nadia M F Yerevan, School #127 4-Oct 12:15
Toroyan Rozi M F Yerevan, A. Shirakatsy Lyceum 4-Oct 12:15
Tovmasyan Lilit K F Yerevan, School #119 4-Oct 12:15
Tsaluryan Tigran B M Yerevan, Heratsi 4-Oct 12:15
Tsarukyan Arman A M Yerevan, School #3 4-Oct 12:15
Tumoyan Lusine K F Yerevan, School #118 4-Oct 12:15
Vardanyan  Karo V M Yerevan, School #190 4-Oct 12:15
Vanesyan Mery A F Yerevan, EPHQ 4-Oct 12:15
Vardanyan Nane K F Yerevan, School #184 4-Oct 12:15
Vardanyan Siranush R F Yerevan, School #29 4-Oct 12:15
Vardanyan Heghine S F Yerevan, School #55 4-Oct 12:15
Vardanyan Angelina A F Yerevan, School #166 4-Oct 12:15
Yavryan Vigen S M Yerevan, Shirakatsy 4-Oct 12:15
Yeganyan Edgar N M Yerevan, Manuk Abeghyan 4-Oct 12:15
Yeghikyan Varduhi M F Yerevan, Manuk Abeghyan 4-Oct 12:15
Zakaryan Erik S M Yerevan, School #114 4-Oct 12:15
Zakaryan Mane A F Yerevan, School #29 4-Oct 12:15
Zazyan David A M Yerevan, School #128 4-Oct 12:15
Zeynalyan Manan A F Yerevan, School #29 4-Oct 12:15