Ֆինանսական հարցերով պատասխանատուի հաստիք

Գլխավոր / Stories / Ֆինանսական հարցերով պատասխանատուի հաստիք

Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակը ֆինանսական հարցերով պատասխանատուի թափուր հաստիք ունի։

Աշխատակիցը պատասխանատու է լինելու բոլոր ֆինանսական ծառայությունների և գործառնությունների համար: Աշխատանքը կես դրույք է, շաբաթական 20 ժամով։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

 • տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ ֆինանսական ծառայությունները, ներառյալ բյուջեի մշակում և ֆինանսական հաշվետվություններ
 • հետևել ծախսերին և հաշվեքննել գնումների և վճարումների փաստաթղթերը
 • պատրաստել բոլոր կրիառվող հայկական հարկերի հաշվետվությունները և վճարումները
 • ապահովել Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան ներկայացուցչության գործունեութան համապատասխանությունը առկա պահանջներին
 • վերանայել աշխատակազմի անդամների աշխատաժամանակի թերթիկները եւ տաբելը
 • Վերահսկել եւ պլանավորել բյուջետային ծախսերը համաձայնեցնելով դրանք ծրագրերի համակարգողների հետ, ապահովել որպեսզի ֆինանսական հաշվեկշռում եղած միջոցները եւ ծախսերը չգերազանցեն հաստատված հատկացումները, իրականացնել անհրաժեշտ ճշտումներ եւ բյուջետային ճշգրտումներ
 • հաստատել և սերտ հարաբերություններ պահպանել տեղական բանկային և հարկային ծառայությունների հետ
 • հավաստել Ամերիկյան խորհուրդների գրանցման կարգավիճակի համապատասխանությունը պետական կառույցներում` hամագործակցելով գրասենյակի ղեկավարի և տնօրենի հետ
 • հաստատել եւ կապ պահպանել գրասենյակի Վաշինգտոնի ֆինանսական բաժնի հետ
 • կատարել Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան ներկայացուցչության գործունեությանն ու ծրագրային առաջընթացին նպաստող այլ հանձնարարություններ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝

 • բակալավրի աստիճան, բարձր աստիճանը նախընտրելի է
 • 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ որպես ֆինանսական գծով պատասխանատու կամ հաշվապահ
 • հայկական հարկային և աշխատանքային օրենսդրության իմացություն
 • հայերեն եւ անգլերեն լեզուների գրավոր եւ բանավոր տիրապետում
 • արդյունավետ հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ
 • արդյունավետ ֆինանսական, կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Դիմելու համար խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրությունը, ուղեկցող նամակը (cover letter) և երեք երաշխավորագրերը hr@americancouncils.am էլ․ հասցեին։ Ուղեկցող նամակը պետք է ներառի աշխատանքային փորձի համապատասխան օրինակներ, այդ թվում ֆինանսական խնդիրների օրինակներ, որ դուք հաջողությամբ լուծել եք: 

ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ՝  հունիսի 16 2017, 16։00։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲԸ՝  հուլիսի 3, 2017։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ՝ Երևան, Հայաստան։