EducationUSA Գրադարան

Գլխավոր / EducationUSA Գրադարան

 

 

 

EducationUSA Գրադարան

Հարգելի՛ այցելուներ,

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ այժմ EducationUSA կրթական-տեղեկատվական կենտրոնի գրադարանից կարող եք օգտվել առցանց տարբերակով:
Մենք ստեղծել ենք առցանց հարթակ` Ձեր ժամանակը խնայելու և գրադարանից օգտվելը առավել մատչելի դարձնելու նպատակով:
Այսպիսով, Ձեզ ենք ներկայացնում գրադարանի դեմո-տարբերակը, որը Ձեզ թույլ կտա նախապես առցանց գրանցվել, դիտել  առկա գրքերի ցանկը, այնուհետև այցելել Ամիրյան 4/7 հասցեում գտնվող մեր կենտրոն և ձեռք բերել պատվիրված գիրքը:
Ահա գրադարանի առցանց կայքի հասցեն`educationusalibrary.americancouncils.am