Հաճախակի տրվող հարցեր

Գլխավոր / Հաճախակի տրվող հարցեր

Ի՞նչ է PFP ծրագիրը:  

PFP-ն մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիր է, որը հովանավորում է ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության կրթական և մշակութային գործերի Մասնագիտական վերապարտասման ծրագրերի բաժնը: Այս կրթաթոշակային ծրագիրը առաջատար երիտասարդ մասնագետներին հնարավորություն է ընձեռում կատարելագործման նպատակով ինտենսիվ աշխատանքային պրակտիկա անցնել Միացյալ Նահանգներում:

 

Ե՞րբ է հայտարատվում ծրագրի մրցույթը: Ե՞րբ են ծրագրի հայտը լրացնելու և մասնակցելու ժամկետները:

PFP ծրագրի մրցույթն անցկացվում է տարին երկու անգամ: Սովորաբար սեպտեմբերին հայտարարվում է գարնան մրցույթը՝ ապրիլ-մայիս ամիսներիn ԱՄՆ-ում պրակտիկա անցնելու համար, իսկ փետրվարին հայտարարվում է աշնան փուլը՝ ծրագրին հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին մասնակցելու համար:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը պայամավորված է մրցույթը հայտարարելու ժամկետներով: Գարնան ծրագրին մասնակցելու համար հայտերը ներկայացնում են նոյեմբերի կեսին, իսկ ծրագրի աշնան մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը ներկայացնում են մարտի վերջին: Մասնակիցները ԱՄՆ են մեկնում հինգից-վեց շաբաթով վերապատրաստում անցնելու համար:

 

Արդյո՞ք պետք է վճարեմ ծրագրի համար: Որո՞նք են ծրագրի ծախսերը:

Եթե դառնաք մրցույթի հաղթող, բոլոր ծախսերը, այդ թվում ճանապարհածախսը, վիզայի և ԱՄՆ-ում ապրելու հիմնական ծախսերը կֆինանսավորի ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարությունը և Ամերիկյան խորհուրդները: Ծրագրի մասնակիցները սովորաբար ապրում են ամերիկյան հյուրընկալող ընտանիքներում: Ծրագրին մասնակցելու համար այլ ծախսեր չկան:

 

Որո՞նք են ծրագրին մասնակցելու պայմանները:

Ծրագրին մասնակցելու համար դիմորդները պետք է՝

 • լինեն 25-ից 35 տարեկան
 • լինեն ՀՀ քաղաքացի եւ բնակիչ
 • ունենան առնվազն բակալավրի կրթություն
 • տիրապետեն անգլերենին: PFP մրցույթի առաջին փուլն անցնողները պետք է ներկայացնեն TOEFL (paper based) 500 միավորից բարձր կամ IBT TOEFL 60 միավորից բարձր թեստի կամ դրանց համարժեք անգլերենի այլ թեստերի (օրինակ` IELTS թեստի 6 միավոր) արդյունքները
 • ունենան առնվազն երկու տարվա համապատասխան մասնագիտական փորձ, դիմելու պահին աշխատեն և մտադրված լինեն լինեն աշխատանքը շարունակել իրենց երկրի պետական եւ հասարակական սեկտորում
 • ցուցաբերեն առաջնորդելու եւ համագործակցելու հմտություններ:

Այս պայմաններն անխախտելի են և բացառություններ չեն արվում:

 

Ովքե՞ր չեն կարող դիմել:

PFP ծրագրի մրցույթին չեն կարող մասնակցել նրանք, ովքեր՝

 • ԱՄՆ-ի քաղաքացի կամ մշտական բնակիչ են
 • ներկայումս ԱՄՆ-ում մասնակցում են ակադեմիական, վերապատրաստման, հետազոտական ծրագրերի կամ աշխատում են Միացյալ Նահանգներում
 • արդեն մասնակցել են LEAP/LFP/PFP ծրագրերին
 • ներկայումս բնակվում կամ աշխատում են ՀՀ-ից դուրս
 • մասնակցել են ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից ֆինանսավորված փոխանակման ծրագրի (օրինակ՝ ԱՄՆ-ի դեսպանատան Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կամ ԱՄՆ-ի այլ կառավարական գործակալության) և մինչև հայտը ներկայացնելու վերջնաժամկետը դեռ չի ավարտվել արտոնագրով նախատեսված երկամյա կացության պահանջը
 • դիմել են ԱՄՆ-ում մշտական բնակության վերջին երեք տարիների ընթացքում ձերբակալվել, մեղադրվել կամ դատապարտվել են հանցագործության համար:

 

Ի՞նչ անել, եթե ես այժմ աշխատում կամ սովորում են արտասահմանում: Կարո՞ղ եմ ծրագրին դիմել:

Ոչ, այս դեպքում ծրագրին դիմել չեք կարող: Ծրագրի մասնակիցները պետք է բնակվեն այն երկրում, որի քաղաքացիությունն ունեն դիմելու պահին:

 

Որո՞նք են դիմում ներկայացնելու պահանջները:

Ի հավելում, առցանց հայտի, դիմորդները պետք է նաև ներկայացնեն հետևյալ փաստատթղթերը՝

 • ինքնակենսագրություն (Resume կամ CV) անգլերեն լեզվով
 • երեք լուսանկար դիմորդի առօրյա կյանքից, որոնք ցույց են տալիս նրա անհատականությունն ու հետքրքրությունները և կարող են հետագայում նաև տրամադրվել հյուրընկալող ընտանիքներին
 • միջազգային անձնագրի բարձր որակի պատճեն
 • «Ծրագրի մասնակցության պայմանների և դրույթների համաձայնագրի» ստորագրված պատճենը
 • Ամերիկյան խորհուրդների «Գաղտնիության քաղաքականություն հայտարարագրի» ստորագրված պատճենը
 • անձնագրի համար արված լուսանկար
 • այլ լրացուցիչ նյութեր, օրինակ՝ դիպլոմներ, մասնագիտական վերապատրաստաման ծրագրերի հավաստագրեր, մրցանակներ, եւ այլն):

Բոլոր վերը նշված փաստաթղթերը պետք է ներբեռնել առցանց դիմումի համապատասխան բաժիններում: Խնդրում ենք վերոնշյալ որևէ փաստաթուղթ PFP Երևանի կամ Վաշինգտոնի գրասենյակների աշխատակզմին էկեկտրոնային փոստով չուղարկել:

 

Ինչպե՞ս են ընտրվում ծրագրի մասնաիկիցները

Մասնակիցներն ընտրվում են մրցութային կարգով՝ հիմք ընդունելով նրանց մասնագիտական արժանիքները: Մրցույթը ներառում է երկու փուլ՝ առցանց հայտի ներկայացում և հարցազրույց Ամերիկյան խորհուրդների եւ ԱՄՆ դեսպանության ներկայացուցիչների հետ:

 

Ի՞նչ մասնագիտական կրթություն և փորձառություն պետք է ունենան դիմորդները:

Մասնակիցները կարող են աշխատել հետևյալ մասնագիտական ոլորտներում՝

 • Պետական մարմիններում, այդ թվում տեղական և մարզային կառավարություններում, հաստատություններում, որոնք ներգրավված են սոցիալական և տնտեսական քաղաքականության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության և օրենսդրության մշակման և/կամ իրականացման, ինչպես նաև որոշումների կայացման մեջ քաղաքացիների դերը մեծացնելու գործընթացներում:
 • Բիզնես ոլորտի այն մասնագետներն, ովքեր ընդրգկված են կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունն ակտիվացնելու գործում:
 • Սոցիալական նորարարության և սոցիալական ձեռներեցությամբ զբաղվող կազմակերպություններում:
 • ՀԿ-ներում, որոնք ներգրավված են հանրային քաղաքականությունը, օրենսդրությունը ձևավորելու և բնակչության մասնակցությունը խթանելու գործում:

 

Ինչպե՞ս են մասնակիցները ստանում ԱՄՆի մուտքի արտոնագիր (վիզա):

Եթե դիմորդն ընտրվում է որպես ծրագրի մասնակից, ապա Ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակը օգնում է նրան դիմել J-1 վիզա ստանալու գործընթացում: Վիզայի վճարը հոգում է ծրագիրը: J-1 վիզա ստանալը ծրագրի մասնակցության պարտադիր պայմաններից մեկն է, սակայն եթե ԱՄՆ դեսպանատան հյուպատոսական բաժնը մերժի վիզա տամադրել  դիմորդին,ապա անգամ մրցույթում հաղթող ճանաչված դիմորդը չի կարողանա մասնակցել ծրագրին: Ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակը մասնակիցներին կաջակցի վիզայի դիմելու ընթացքում, սակայն ԱՄՆ-ի դեսպանատան կողմից մուտքի արտոնագիր տրամադրելու որոշման վրա ազդելու որևէ իրավասություն չունի:

 

Որտե՞ղ եմ ապրելու ծրագրի ընթացում:

Ծրագրի մասնակիցներն ապրում են հյուընկալ ընտանիքներում, ովքեր ընդգրկվում են կամավոր հիմունքներով և ընտրվում են Ամերիկյան խորհուրդների կողմից: Սա ծրագրի կարևոր և պարտադիր մասն է:

 

Ի՞նչ կազմակերպություններում են աշխատում մասնակիցները:

Ամերիկյան խորհուրդները յուրաքանչուր մասնակցի համար ամերիկյան հյուրընկալ կազմակերպություն ընտրելիս հաշվի է առնում կոնկրետ մասնակցի անհատական մասնագիտական փորձն ու հետաքրքրությունները: Մասնակիցները հանարավորություն ունեն հույրընկալ կազմակերպությունների իրենց նախապատվությունները ներկայացնել ծրագրին դիմելու ընթացքում, սակայն պետք է նաև նկատի ունենան, որ հյուրընկալ հաստատության ընտրության վերջնական որոշումը ընդունում է Ամերիկյան խորհուրդները: ԱՄՆ-ի հաստատություններից շատերի աշխատանքը հնարավոր է ճշգրտորեն չհամընկնի դիմորդների մասնագիտական կարիքների հետ, այնպես որ, մասնակիցները պետք է պատրաստ լինեն ուսումնասիրելու ամերիկյան գրասենյակների աշխատանքի տարբեր ոլորտներ:

Վերջին տարվա ընթացքում ծրագրի մասնակիցները հյուրընկալվել են հետեւյալ հաստատություններում.

 • Պետական օրենսդրական մարմիններում
 • Գործադիր մարմիններում (օրինակ, Իլլինոյս նախանգապետի գրասենյակում)
 • Այլ կազմակերպություններում ինչպիսիք են ՀԿ-ները, որոնք վարում են լոբբիստական գործունեություն; որոշակի մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող կազմակերպություններում (օրինակ՝ կազմակերպություններում, որոնք զբաղվում են հարկային խնդիրներով, բնապահպանական քաղաքականության վարման, կրթության հարցերով և այլն); ընտրական գրասենյակներում

Նախկինում PFP Հայաստանի մասնակիցներին հյուրընկալած ամերիկյան կազմակերպությունների մասին կարող եք տեղեկանալ Ամերիկյան խորհուրդների կայքի PFP շրջանավարտների բաժնից http://americancouncils.am/professional-fellows-program-pfp/pfp-alumni/

 

Ի՞նչ աշխատանքային և մասնագիտական պարտականություններ են ստանձնում մասնակիցները պրակտիկայի վայրում:

PFP ծրագրի փորձառությունը հաճախ պայմանավորված է մասնակցի անհատական և մասնագիտական հետաքրքրություններով և պատրաստակամությամբ: Հաճախ առավել հաջողակ են այն մասնակիցներն, ովքեր նախապես մտածում են ծրագրի մասնակցության իրենց նպատակների ու խնդիրների մասին, և մինչ ծրագրի սկսելը՝ ԱՄՆ մեկնելուց առաջ, իրենց հյուրընկալ կազմակերպությունների հետ քննարկում են իրենց մասնագիտական նպատակները, փորձառությունը, որակավորումն ու հետաքրքրությունները: Պրակտիկայի ընթացում մասնակիցներն ամենայն հավանականությամբ նաև ներգրավված կլինեն բազմապիսի միջոցառումներում, օրինակ՝ հնարավոր է իրենց ամերիկացի ղեկավարի հետ մասնակցեն կարևոր հանդիպումների, կատարեն մասնագիտական ուսումնասիրություններ, ելույթներ ունենան տարբեր մասնագիտական թեմաներով, մասնակցեն իրեն գրասենյակի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին և ընթացիկ ալյ աշխատանքներին:

Ծրագրի մասնակիցները նաև հնարավորություն կունենան իրենց ամերիկյան ղեկավարին երկու շաբաթով հրավիրել հայրենիք՝ ԱՄՆ-ի ու Հայաստանի կազմակերպությունների միջև գործընկերային կապեր հաստատելու և փոխշահավետ համատեղ նախագիծ մշակելու նպատակով: