Ինչպես դիմել FLEX ծրագրին

Գլխավոր / Ինչպես դիմել FLEX ծրագրին

 

30003342922_1eaa7ea1e3_o

FLEX ծրագրի 2018-2019 ուս․ տարվա համար իրականացվող քննություններն արդեն ավարտվել են։ 2018թ․ օգոստոս ամսին կհայտարարվեն 2019-2020 ուս․ տարվա համար անց կացվող քննությունների օրերը։

2019-20120 ուսումնական տարվա համար FLEX ծրագրին կարող են դիմել ՀՀ  բոլոր քաղաքացիները, ովքեր՝ 

  • սովորում են 9-12* դասարաններում կամ քոլեջի 1-3* կուրսում (որոնք համապատասխանում են ավագ դպրոցի 10-12 դասարաններին),
  • հաշմանդամություն ունեցող երեխաները պետք է սովորեն 8-12 դասարաններում,
  • ծնվել են 2001թ. փետրվարի 15-ից մինչև 2004թ. հուլիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում,
  • ունեն լավ կամ գերազանց առաջադիմություն և տիրապետում են անգլերենին, 
  • վերջին 5 տարվա ընթացքում չեն եղել ԱՄՆ-ում 3 ամսից ավել,
  • համապատասխանում են ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջներին:

*-12-րդ դասարաններում և 3-րդ կուրսում սովորող աշակերտները, ովքեր ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության (անկախ տարիքից), ծրագրին դիմել չեն կարող

Յուրաքանչյուր դիմորդ, ով համապատասխանում է վերոնշյալ պահանջներին, կարող է մասնակցել մրցույթին: Ծրագրին կարող է դիմել անսահմանափակ թվով աշակերտ: Քննություններին մասնակցելու համար նախապես գրանցվելու անհրաժեշտություն չկա։ 

Ամերիկյան խորհուրդների ներկայացուցիչները այցելում են Հայաստանի մարզերը՝ քննություններն իրականացնելու նպատակով: Դիմորդները պետք է ներկայանան նախապես նշված քննական կենտրոն ՝ նշված օրն ու ժամին և իրենց հետ բերեն՝

  • ծննդյան վկայական կամ անձնագիր՝ բնօրինակ
  • 3×4 չափսի մեկ լուսանկար
  • Գրիչ

Մրցույթի անցկացման փուլերը

Մրցույթը բաղկացած է երեք փուլից:

Փուլ 1 – Թեստ

Բոլոր դիմորդները, ովքեր համապատասխանում են տարիքային ու դասարանային պահանջներին, հանձնում են 15 րոպե տևողությամբ 16 հարցից բաղկացած բազմակի պատասխաններով անգլերեն գրավոր թեստ: 1-ին փուլի պատասխանները փակցվում են ցուցակով կամ հրապարակվում համացանցում քննության կամ հաջորդ օրը և 1-ին փուլի հաղթողներն անցնում են 2-րդ փուլ:

Փուլ 2 – Շարադրություն

Նրանք, ովքեր կընտրվեն մասնակցելու 2-րդ փուլին, գրում են 3 շարադրություն անգլերեն լեզվով՝ ըստ տրված թեմաների:  Այն մասնակիցները, ովքեր անցնում են 3-րդ փուլ, տեղեկացվում են դրա մասին հեռախոսազանգով շարադրությունները գրելուց 3-4 շաբաթ անց: 2-րդ փուլում հաղթող մասնակիցները կհրավիրվեն մասնակցելու 3-րդ փուլին:

Փուլ 3 – Հայցադիմում , հարցազրույց,  անգլերեն լեզվի քննություն, շարադրություն

Նրանք, ովքեր կընտրվեն մասնակցելու 3-րդ փուլին, կգրեն ստանդարտացված բազմակի պատասխաններով անգլերեն գրավոր թեստ, ևս երկու շարադրություն՝ պատասխանելով տրված հարցերի, կմասնակցեն խմբային խաղի և անհատական հարցազրույցի:  Մրցույթի մասնակիցները նաև պետք է լրացնեն և Ամերիկյան խորհուրդների երևանյանյան գրասենյակ ներկայացնելեն հայցադիմումներ, որի համար տրվում է երկու շաբաթ ժամանակ: Ամերիկյան խորհրդների ներկայացուցիչները 3-րդ փուլից 5-6 ամիս անց զանգահարում են բոլոր հաղթողներին՝ իրենց կարգավիճակի մասին տեղեկացնելու մասին:
Այս մասնակիցները, ովքեր չեն հաղթել ծրագրում, կստանան էլ. նամակ:

Click HERE to register to learn more about FLEX!

Ընտրության գործընթացը

ԱՄՆ-ում Ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակը միջազգային հարաբերությունների և կրթության մասնագետներից ընտրում և վերապատրաստում է մոտ 150 կամավոր գնահատողներ, ովքեր ընտրում են ծրագրի հաղթողներին ու պահեստայիններին: Ընտրությունը կատարվում է հայցադիմումներում, ուսուցչի երաշխավորագրում բացահայտվող արժանիքների և փոխանակման ծրագրի համար ունեցած պատրաստվածության հիման վրա: Ընտրության գործընթացն ավարտվում է գարնանը և բոլոր դիմորդները տեղեկացվում են արդյունքների մասին ապրիլի կեսերին: