JFDP ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գլխավոր / JFDP ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

  Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման (JFDP) ծրագիրը ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության կրթական և մշակութային գործերի բաժնի ծրագիրն է, որը Հայաստանում իրականացվել է 2000թ.-ից մինչեւ 2013 թվականը Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակի կողմից:   JFDP ծրագրիրը հնարավորություն է ընձեռել Հայաստանի բուհերի դասախոսներին վերապատրաստվելու հումանիտար և հասարակական գիտությունների ասպարեզում, գիտելիքներ եւ փորձ ձեռք բերել իրենց մասնագիտական բնագավառում՝ հաճախելով դասերի եւ սերտ համագործակցելով իրենց ամերիկյան գործընկերների հետ: Ծրագիրը մասնակիցներին խրախուսել է կապեր հաստատել ԱՄՆ-ի և Հայաստանի համալսարանների միջև, մշակել առարկայական նոր ծրագրեր եւ ուսումնասիրել դասավանդման արդիական մեթոդներ, հարստացնել իրենց մասնագիտական գիտելիքներն ու ձեռք բերել դասավանդման նորարական նյութեր:   Ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում ծրագրին մասնակցել են Հայաստանի 23 տարբեր պետական եւ մասնավոր բուհերի 54 դասախոսներ Երեւանից, Գյումրիից եւ Վանաձորից: JFDP Հայաստանի մասնակիցները հյուրընկալվել են ԱՄՆ-ի 26 նահանգներում գտնվող 32 տարբեր համալսարանների կողմից:  

Ծրագրի վերաբերյալ այլ հղումներ

JFDP ծրագրի կայքը JFDP-ի նորությունները ԱՄՆ-ի գրասենյակի կայքում

 JFDP շրջանավարտների գործունեությունն ու ծրագրերը սեղմեք այստեղ:  

Շրջանավարտներ 2012-2013

Անի Մանուկյան Հայաստանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների ֆակուլտետի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Արիզոնայի պետական համալսարան, Պատմության, փիլիսոփայության եւ կրոնագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ Ամերիկագիտություն  

Շրջանավարտներ 2011-2012  

Անտոնյան Ռուզաննա Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա Վանաձորի մասնաճյուղի Լեզվաբանության, տնտեսագիտության եւ զբոսաշրջության ֆակուլտետի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Հարավային Իլինոյսի համալսարան, Անգլերեն լեզվի եւ գրականության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ Լեզվաբանություն  

Միրզոյան Գրիգոր Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի  Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ֆլորիդային պետական համալսարան, Կրթության Ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ Կրթության կառավարում (Տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության կառավարման ոլորտում)  

Մկրտչյան Արմեն Երեւանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոս, Կրթության որակի վերահսկման բաժնի ավագ մասնագետ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Կրթության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ Կրթության կառավարում  

Շրջանավարտներ 2010-2011  

Գևորգյան Նորա
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի քաղաքագիտության  ֆակուլտետի համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի ավագ դասախոս
ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ֆլորիդայի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Վերապատրաստման բնագավառը ՝ միջազգային հարաբերություններ

Գևորգյան Ռիտա

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական  համալսարանի Կրթության որակի կառավարման և վերահսկման բաժնի վարիչ, Արդյունաբերության էկոնոմիկայի կազմակերպման և կառավարման ֆակուլտետի դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ջորջ Վաշինգթոնի համալսարան, Կառավարման  ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը ՝ կրթության կառավարում, բիզնեսի կառավարում  

Մանուսյան Սոնա

Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Էն Արբըրի Միչիգանի համալսարան, Հոգեբանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը ՝ հոգեբանություն  

Մարզպանյան Էդգար

Երևանի պետական համալսարանի  տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ջորջ Վաշինգթոնի համալսարան, Բիզնեսի դպրոց Վերապատրաստման բնագավառը՝  տնտեսագիտություն  

Մկրտչյան Իսկուհի

Երևանի պետական ագրարային համալսարանի ագրոբիզնեսի և շուկայագիտության, վիճակագրության և բիոմետրիկայի ֆակուլտետի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Հարավային Դակոտայի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  տնտեսագիտություն  

Պետրոսյան Սարհաթ

Հայսատանի պետական ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Ճարտարապետության, դիզայնի և պլանավորման դպրոց Վերապատրաստման բնագավառը՝ ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն  

Շրջանավարտներ 2009-2010      

Անտոնյան Քրիստինե

Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆրեզնոյի Քրեյգի բիզնես դպրոց Վերապատրաստման բնագավառը՝ տնտեսագիտություն  

Կարապետյան Լիլիթ

Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության ամբիոնի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Թոուսոնի համալսարան, Հոգեբանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ հոգեբանություն  

Խաչատրյան Նարինե

Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետի, Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Հոգեբանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ հոգեբանություն  

Մանուկյան Արտակ

Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Դելավերի համալսարան, Բիզնեսի և տնտեսագիտության Լերների քոլեջ Վերապատրաստման բնագավառը՝ տնտեսագիտություն      

Մանուկյան Տիգրան

Հայսատանի պետական ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ճարտարապետության ամբիոնի դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Օկլահոմայի պետական համալսարան, Ճարտարագիտության, ճարտարապետության և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն  

Օհանյան Արևիկ

Եվրասիա միջազգային համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս, Ակադեմիական գնահատման և որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Բոսթոնի քոլեջ, Միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոն Վերապատրաստման բնագավառը՝ կրթության կառավարում  

Շրջանավարտներ 2008-2009      

Ապրեսյան Արթուր

Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի անգլերեն հաղորդակցության ֆակուլտետի դոցենտ, անգլերենը որպես երկրորդ մասնագիտություն ամբիոնի վարիչ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Մինեսոտայի համալսարան, Լեզվաբանության/անգլերենը որպես երկրորդ լեզվի ուսուցման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  լեզվաբանություն

Ավագյան ՕՖելիա

Դասխոսել է Երևանի հյուսիսային համալսարանում Ներմուծման մասնագետ և թարգմանիչ, ՍԱՍ գրուպ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Վայոմինգի համալսարան, Ամերիկագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  ամերիկագիտություն  

Ավետիսյան Մերի

Հայաստանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Այովայի համալսարան, Հոգեբանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ հոգեբանություն  

Գաբրիելյան Վիգեն

Սանկտ-Պետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի մենեջմենթի ֆակուլտետի ավագ դասախոս AGB Nielsen Media Research հայաստանյան գրասենյակի մարքեթինգի մենեջեր ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Օկլահոմայի պետական համալսարան, Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝   բիզնեսի կառավարում  

Գևորգյան Խաչիկ

Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցիացիայի (ԱՐՄԱԿԱԴ) նախագահ Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Հարվարդի համալսարան, Մերձարևելյան լեզուների և քաղաքակրթության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ պատմություն  

Մկրտչյան Վարդան

Երևանի պետական թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի արվեստի պատմության և տեսության ֆակուլտետի դասախոս Համազգային պետական թատրոնի տնօրեն ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ֆլորիդայի պետական համալսարան, Արվեստի կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ արվեստի կառավարում  

Շրջանավարտներ 2007-2008      

Աղաբեկյան Արմինե

Երևանի Հրաչյա Աճառյանի անվան համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Վիսկոնսինի համալսարան, Կրթության կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  կրթության կառավարում  

Գրիգորյան Գայանե

Գյումրիի «Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի» համալսարանի դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Վայոմինգի համալսարան, Ամերիկագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  ամերիկագիտություն  

Հովհաննիսյան Հովհաննես

Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ամբիոնի դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Վանդերբիլթի համալսարան, Կրոնագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  կրոնագիտություն  

Քարամյան Լուսինե

Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Նյու Ջերսիի համալսարան, Հասարակական աշխատանքի ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  հասարակական աշխատանք  

Խեչումյան Ալեքսանդր

Դասավանդել է ՀՀ ոստիկանության ակադեմիայում, Քրեական օրենքի ֆակուլտետում Էսեքսի համալսարանի, մարդու իրավունքների միջազգային օրենքի  մագիստրատուրայի ծրագրի ուսանող ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Միչիգանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ իրավագիտություն    

Սահակյան Դավիթ

Հայ-Ռուսական սլավոնական համալսարանի տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի դոցենտ «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի Փոստային ֆինանսական ծառայությունների բիզնես միավորի տնօրեն ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Փիթսբուրգի համալսարան,  Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  բիզնեսի կառավարում  

Շրջանավարտներ 2006-2007      

Գաբրիելյան Արման

Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Վանդերբիլթի  համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  տնտեսագիտություն

Խաչատրյան  Արմենուհի

Դասախոսել է եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայում «Մեդեքսպո» ՍՊԸ-ի տնօրեն ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ջորջ Վաշինգթոնի համալսարան, Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  բիզնես կառավարում  (հյուրընկալության մենեջմենթ)  

Խաչատրյան Գոռ

Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միկրոտնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ «Նաիրի ինշուրանս» ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրեն ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ջորջ Վաշինգթոնի համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  տնտեսագիտություն  

Սահակյան Թագուհի

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի  հատուկ դասընթացների բաժնի անգլերենի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Լուիզիանայի պետական համալսարան, Լեզվաբանության  ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  լեզվաբանություն  

Զալինյան Թամարա

Հայ-ռուսկան սլավոնական համալսարանի քաղաքագիտության տեսության ամբիոնի դասախոս ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գլխավոր մասնագետ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Քաղաքագիտության  ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  քաղաքագիտություն/հանրային կառավարում  

Շրջանավարտներ 2005-2006        

Արզականյան Մագդալինա

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի  հատուկ դասընթացների բաժնի անգլերենի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Կրթության կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  կրթության կառավարում  

Հովակիմյան Ալեքսեյ

Դասախոսել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում Գերմանական տեխնիկական համագործակցության գործակալության էքսպերտ 2010 թ Հենրիխ Բոել հիմնադրամի տարածաժրջանային հետազոտության կրթաթոշակառու ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Օքլահոմայի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  տնտեսագիտություն    

Նավոյան Արայիկ

Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի խորհրդական ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Քենթի  պետական համալսարան, Կրթության կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝  կրթության կառավարում  

Սարգսյան Աննա

Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտութան ամբիոնի պրոֆեսոր ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Միչիգանի համալսարան Վերապատրաստման բնագավառը՝  տնտեսագիտություն  

Շրջանավարտներ 2004-2005    

Գասպարյան Խաչատուր

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի  բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կոլումբիայի համալսարան, Հոգեբանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ հոգեբանություն  

Սահակյան Վահե

Էն Արբըրի Միչիգանի համալսարանի Մերձարևելյան գիտությունների ամբիոնի դոկտորանտուրայի ուսանող ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Էն Արբըրի Միչիգանի համալսարան, Ռուսերենի և Արևելայան Եվրոպայի երկրների ուսումնասիրության կենտրոն Վերապատրաստման բնագավառը՝ սոցիոլոգիա  

Շրջանավարտներ 2003-2004      

Անտոնյան Լուիզա

Ագրոբիզնես ուսումնական կենտրոնի անգլերենի և տեխնիկական գրավորի  դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Նակոդոշեսի Ստիֆեն Ֆ. Օստինի պետական համալսարան, Կրթության կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ կրթության կառավարում  

Այդինյան Անահիտ

Աշխատել է Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի հասարակական աշխատանքի ֆակուլտետում ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Նոքսվիլի Թենեսիի համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ սոցիոլոգիա      

Մալոյան Աննա

Դասախոսել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հատուկ դասընթացների բաժնում ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Հարավային Թամփայի համալսարան, Լեզվաբանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ լեզվաբանություն  

Մանուկյան Սարգիս

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական  համալսարանի դոցենտ Քաղաքական հետազոտության ինստիտուտի էքսպերտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Բնապահպանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ բնապահպանություն  

Վելյան Կարեն

Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի  անգլերենի քերականության և հնչյունաբանության ամբիոնի դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Օսթինի Տեխասի համալսարան, Անգլերենի ուսուցումը որպես օտար լեզվի ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ լեզվաբանություն  

Շրջանավարտներ 2002-2003        

Դեմիրջյան Գագիկ

Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտի դոկտորանտուրայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզիկայի ֆակուլտետի դոցենտ Կրթության ազգաին ինստիտուտի Շիրակի մասնաճյուղի գլխավոր մասնագետ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Կրթության կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ կրթության կառավարում      

Կարապետյան Մարինա

Երևանի պետական համալսարանի անգլերեն լեզվի # 2 ֆակուլտետի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կոլորադո Բոլդեր համալսարան, Լեզվաբանության ֆակուլտետ (բիզնես անգլերեն) Վերապատրաստման բնագավառը՝ լեզվաբանություն  

Մանուկյան Շուշան

Դասախոսել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ջեքսոնի պետական համալսարան, Հանրային առողջապահության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ հանրային առողջապահություն  

Մարիկյան Սամվել

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գրաֆիկական  և մեխանիկական դիզայնի ֆակուլտետի  դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Կանզասի համալսարան, Կրթության կառավարման ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ կրթության կառավարում  

Սարգսյան-Փիթման Նելլի

Դասախոսել է Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում Օլբանիի Նյու Յորքի պետական համալսարանի անտրոպոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, PhD թեկնածու ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ֆեյրֆիլդ համալսարան, Անտրոպոլոգիայի ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ լեզվաբանություն (անգլերեն)      

Շրջանավարտներ 2001-2002    

Ղարիբյան Լուիզա

Աշխատել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Այդահոյի համալսարան Վերապատրաստման բնագավառը ՝ բնապահպանություն

Կարապետյան Արամ

Երևանի պետական համալսարանի  տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ, մաթեմատիկական մոդելավորման դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ջորջ Վաշինգթոնի համալսարան,  Բիզնեսի կառավարման  ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը ՝բիզնեսի կառավարում  

Մարկարով Ալեքսանդր

Երևանի պետական համալսարանի քաղաքագիտության և հանրային կառավարման ֆակուլտետի դոցենտ, պրոռեկտորի տեղակալ, միջազգային համագործակցության բաժնի վարիչ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ՅՈւՆԵՍԿՈ-ի ամբիոնի դոցենտ ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Այովայի համալսարան, Քաղաքագիտության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ քաղաքագիտություն  

Շրջանավարտներ 2000-2001

Հովակիմյան Լուսիկ

Երևանի պետական համալսարանի  տնտեսագիտության ամբիոնի  դոցենտ, անգլերենի դասախոս ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Նեբրասկայի համալսարան, Լեզվաբանության ֆակուլտետ Վերապատրաստման բնագավառը՝ լեզվաբանություն  

Սեյրանյան Ռաֆայել

Աշխատել է Մոսկվայի իրավաբանության նոր ինստիտուտի երևանյան մասնաճյուղում ԱՄՆ հյուրընկալող համալսարան՝ Ջորջ Վաշինգթոնի համալսարան Վերապատրաստման բնագավառը՝ սոցիոլոգիա